09018705640   پشتیبانی 

وبینار

برگزار شده
عنوان:
آشنایی با قانون تجارت
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۳
ساعت شروع:
08:30
ثبت نام
رایگان
برگزار شده
عنوان:
تنظیم اظهار نامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
ساعت شروع:
08:30
ثبت نام
رایگان
برگزار شده
عنوان:
آشنائی با فرآیند های پذیرش ، ارزیابی و استقرار شرکت های فناور در مرکز رشد تخصصی کشاورزی
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ساعت شروع:
08:30
ثبت نام
رایگان

جدیدترین آموزش های آنلاین


8 ساعت
عنوان دوره:
اختراعات و استفاده از داده های آن
تاریخ شروع:
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ثبت نام
رایگان
8 ساعت
عنوان دوره:
کارگاه آموزشی تدوین مدل کسب و کار
تاریخ شروع:
۱۳۹۹/۰۶/۲۴
ثبت نام
رایگان
8 ساعت
عنوان دوره:
آشنایی با طراحی و خلق مدل کسب و کار
تاریخ شروع:
۱۳۹۹/۰۶/۱۷
ثبت نام
رایگان

جدیدترین آموزش های ویدئویی


ارتباط با ما

ثبت نظر